Home Duurzaam & Groen ondernemen vanuit het HART
SUSTAINABLE BEAUTY

Duurzaam & Groen ondernemen vanuit het HART

De duurzame revolutie is van start gegaan

Op 18 september vond een event plaats voor de ‘duurzame’ kapper. Het event werd georganiseerd door Chapter Green, een groene beweging binnen de kappersbranche met een groeiende aanhang van ‘groene’ kappers en consumenten.

Tijdens het event vond er een interessant toekomstdebat plaats, waren er interessante workshops, en kon je kennismaken met de ECO gecertificeerde producten, plantenkleuringen en minerale kleuringen van het merk Rodolphe & Co. Wij blikken met Richard Bindels, duurzaamheids-coach en eigenaar van Chapter Green, kort terug op het event en bespreken het belang van verduurzaming binnen de kappersbranche.

Groene Kapper

Een vraag die tijdens het event verschillende keren werd gesteld vanuit de kappers, luidde: ‘Wanneer ben je een ‘groene’ kapper?’ Volgens Richard is daar geen eenduidig antwoord op te geven. “Dat blijkt voor iedereen anders te zijn. De ene kapper vindt zich een ‘groene’ kapper wanneer deze zich bezighoudt met het scheiden van afval en het gebruik van zonnepanelen, terwijl de ander vindt dat ‘het product’ het belangrijkste aspect van duurzaamheid zou moeten zijn. Wanneer je over het product spreekt, komen we al snel tot een volgende conclusie: het ene product is het andere niet. Veel leveranciers hebben de kennis niet in huis en pretenderen dat ze ‘groen’ en duurzaam zijn, terwijl de producten vol zitten met chemische ingrediënten. Ze weten vaak niet beter. Ook zijn er merken die beter weten, maar niet kunnen. Dan spreken we over een Green Washing. Green Washing betekent dat het merk zich mooier voordoet dan dat het werkelijk is, marketing speelt in dat geval een grotere rol dan de inhoud van het flesje. Laten we ervan uit gaan dat elk merk zich bezighoudt met het verduurzamen van hun bedrijf, producten en processen.”

Richard vervolgt: “Naar mijn mening vindt de ultieme verandering en verbetering pas plaats wanneer je de focus legt op het product. Dat is hetgeen dat je de hele dag in handen hebt en op de hoofden van je consument aanbrengt. Alleen op basis van ingrediëntenkennis kan je vaststellen wanneer je product ‘groen’ is en wanneer niet. De ‘groene’ kappers op het event waren allen goed geïnformeerd over ingrediënten, én over de certificeringen. Belangrijk te weten is, wanneer de kapper zich uitgeeft als een ‘groene’ kapper, dat hij of zij direct een doelgroep mensen aantrekt met duidelijke overtuigingen op gebied van duurzaamheid en gezondheid en waar het aan moet voldoen. Ook de allergische klant die zelf veel kennis van zaken heeft komt kijken. Wanneer je dan niet de specialisatie in huis hebt, sla je de plank mis. De klant zal je hier direct keihard op afrekenen.”

De kapper en de consument bewust maken

Enige tijd geleden stond er een artikel in de krant Trouw, genaamd ‘Waar is de groene kapper?’. Hierin werd kritiek geuit op de kappersmerken en de ANKO, omdat er teveel met chemie zou worden gewerkt. Op de vraag hoe Richard tegen die kritiek aankijkt, antwoordt hij: “Ik wil allesbehalve kritiek geven, maar ik wil wel kritisch zijn en vooral de kappers bewust maken van de risico’s, milieu-impact en de alternatieve mogelijkheden. Het zijn namelijk niet alleen de merken waar we naar mogen wijzen, het is een kwestie van vraag en aanbod. Veel consumenten zijn er nog niet klaar voor om afscheid te nemen van chemische haarkleuringen, de concessies zijn voor sommige consumenten te groot. Ook zijn consumenten onvoldoende geïnformeerd over de mogelijkheden. Wanneer de kapper beter geïnformeerd is over de verschillen, zouden deze de consumenten ook beter kunnen inlichten.”

Andere mogelijkheden zijn er volgens Richard genoeg. Het is daarbij wel van belang dat je de producten op de juiste manier gebruikt. Richard legt uit: “Wanneer het haar met chemie gekleurd is, passen de ‘groene’ haarverzorgingsproducten daar vaak niet bij. Wat je met chemie beschadigd, kan je met natuur namelijk niet snel herstellen, dat heeft extra tijd nodig. Bij natuurlijke haarverzorgingsproducten hoort daarom ook een natuurlijke haarkleuring, dan pas zullen de producten hun kwaliteit laten zien. Er zijn geweldige innovatieve mogelijkheden die steeds meer onder de aandacht komen, met ook een grijsdekking, maar dan natuurlijker met behoud van natuurlijke schakeringen. Voornamelijk de gespecialiseerde en gecertificeerde merken ( Rodolphe & Co) hebben de kennis en brengen veel groene producten op de markt.”

Richard is van mening dat er in de branche dan ook meer bewustwording moet worden gecreëerd rondom chemische haarproducten en de alternatieven. “Naar mijn mening moeten kappers meer handvaten krijgen over de duurzame en gezondere mogelijkheden die er nu en voor de toekomst zijn. Dat betekent dat de toekomstige kapper beter en eerlijker geïnformeerd moet worden over alle risico’s van het vak, voor zowel de kapper zelf als voor zijn consument. De kapper werkt immers met chemie en is zich vaak onvoldoende bewust van de risico’s met betrekking op de chemische haarkleuringen. Na de kappersopleiding zou de kapper alles behoren te weten over chemische haarkleuringen, natuurlijke plantenkleuring,  semi-natuurlijke Mineralen kleuring en ingrediënten, zodat hij of zij zelf een bewuste keuze kan maken.”

Innovaties

In datzelfde artikel in Trouw wordt gesteld dat er nauwelijks innovaties plaatsvinden rondom duurzaamheid. Daar is Richard het absoluut niet mee eens. “Ik ervaar het juist anders, ik zie heel veel nieuwkomers, kleine merken, die juist vooruitstrevend zijn en langzaam terrein winnen. Het zijn de nieuwe merken die met een echt ‘groen’ hart een product hebben ontwikkeld, verpakkingen en logistieke processen duurzaam hebben aangepakt. Een product op basis van een oprechte verandering en transparant zijn over hun ingrediëntenlijsten. Achter deze kleine merken zitten vaak de deskundige mensen die uit gezondheids- en milieuoverwegingen een nieuw product op de markt brengen. Een heel ander uitgangspunt dan de merken die twintig á dertig jaar geleden met chemie gestart zijn en nu volledig moeten gaan omdenken. Nieuwe regelgevingen en maatschappelijke druk wordt uitgevoerd en dwingt deze merken anders te gaan denken, dat is totaal anders dan vertrokken zijn vanuit een ‘groene’ overtuiging.”  

Conventionele chemische haarkleuringen

De meeste merken werken nog conventioneel, dus met de klassieke chemische haarkleuringen.. “Zolang het kleurproces bestaat uit het openen van het haar (cuticula) met Ammonia of Mea en het verbreken van de verbindingen om bij de cortex te komen om vervolgens het natuurlijk pigment te kunnen oplichten, is er sprake van chemie. Maar laten we daar dan duidelijk en vooral eerlijk over zijn en de chemische haarkleuring niet als een ‘groene’ haarkleuring verkopen. Over goed of fout wordt hier niet gesproken, maar het is zéker niet ‘groen’,  Een duidelijke verbetering biedt het innoverende kleursysteem  MINERAL Colors van het merk Rodolphe & Co “de tussenstap” van conventioneel kleuren  naar plantenkleuren met minimale belastende chemische ingrediënten. Wil je de ultieme groen stap nemen dan kies je voor de INFUSED 100% plantenkleuring van Rodolphe & Co.

Revolutie

In de afgelopen jaren zijn de kapsalons door verschillende instanties onder de loep genomen wat betreft de impact die ze maken op het milieu. Wat de conclusie was? Dat er miljoenen haarkleurbehandelingen per jaar door het afvoerputje verdwijnen. Richard: “Gemiddeld wordt er ongeveer zestig gram haarverf aangebracht op de hoofden van de klanten van de kappers. Deze zestig gram verdwijnt na veertig minuten volledig in het afvoerputje. Wanneer je beseft dat meer dan vijf miljoen mensen in Nederland elke zes weken hun haar laten kleuren, dan hebben we het over meer dan twee miljoen liter chemische haarverf die in het riool wordt gedumpt. Dat betekent overigens niet dat we kappers direct weg moeten zetten als een milieucrimineel, maar hen juist bewust moeten maken van de vervuiling en motiveren om te verduurzamen. Ik weet namelijk zeker dat kappers openstaan voor verduurzaming, maar daarbij is het wel van belang dat ze juist worden geïnformeerd over de mogelijkheden.   Ook neemt de vraag vanuit de consument naar ‘groene’ kappers steeds verder toe, wat enorm veel kansen biedt voor de kappersbranche. Kortom, de duurzame revolutie binnen de kappersbranche is van start gegaan!”

Voor meer informatie over minerale kleuringen,  plantaardige kleuringen, in het nemen van duurzame stappen en enorme kosten besparingen kan jij je aanmelden via info@chapter.green en een kijkje nemen op de website van www.chapter.green