Home Onderzoek uit 2018: kappers zijn echt heel gelukkig! Klopt dat nog steeds?
Hair update

Onderzoek uit 2018: kappers zijn echt heel gelukkig! Klopt dat nog steeds?

De meeste klanten zijn tevreden, is dat zo? In 2018 werd een groot onderzoek uitgevoerd door diverse partijen uit de kappersbranche* en dat wees uit dat niet alleen klanten blij waren met hun kapper, maar ook kappers heel blij waren met hun job!

Maar klopt dit nog steeds zo? In 2018 had niemand ooit van corona gehoord, de economie liep als een trein en kappers hadden waarschijnlijk alle redenen om heel gelukkig te zijn. Wij zijn benieuwd of dit vandaag nog steeds het geval is, nu de coronasteun tegenvalt en vele spaarpotjes helemaal op zijn. We hebben te kampen met enorme inflatie en dat betekent hogere kosten in de salon, maar wellicht ook minder frequente klanten.

Dit wees het onderzoek destijds uit:

1. Blij met de kapper

Maar liefst meer dan 75% geeft hun kapper een cijfer dat hoger is dan een 8!

2. Happy Hairdressers

Van de gediplomeerde leerlingen van kappersscholen vindt 84% werk als kapper en ook na school blijven ze regelmatig bijleren. Dus als je kiest voor het kappersvak, heb je hele grote kans op een baan! Kappers zijn meestal tevreden met hun werk, want nog geen 5% is op zoek naar ander werk buiten de kappersbranche!

3. Meestal vrouwen

Het overgrote deel van de medewerkers bestaat uit vrouwen die parttime werken, gemiddeld zo’n 25 uur per week. Bijna alle kappers hebben een vakdiploma. Daarnaast leren kappers regelmatig bij; in 2016 heeft driekwart een aanvullende training of cursus gevolgd.

4. Maar mannen gaan vaker

Screen Shot 2018-04-16 at 23.23.22

Mannen gaan gemiddeld vaker naar de kapper dan vrouwen, maar vrouwen kiezen vaak voor een duurdere en meer uitgebreide behandeling. Dat laatste komt voornamelijk door de kleurbehandelingen, die mannen bijna nooit laten doen. Klanten blijven vooral bij een kapper vanwege de redelijke prijs en de kwaliteit van het knippen. Met name vrouwen vinden ook de manier van omgaan met klanten belangrijk.

5. Meestal eenpitters

De kappersbranche telt iets meer dan 25.000 bedrijven zijn, samen goed zijn voor ruim 45.000 werkenden. 75% van deze salons bestaat uit ondernemers zonder personeel.

6. Geen kapper meer in de winkelstraat?

winkels

Toch is niet alles positief. Door ontbrekend gemeentelijk beleid en een ongebreidelde toename van de kappers zonder personeel, ontstaat er oneerlijke concurrentie. Hierdoor dreigt de kappersbranche langzaam als winkelambacht uit het straatbeeld te verdwijnen. De ANKO pleit voor balans in de kappersbranche, met eerlijke kansen voor alle vormen van ondernemerschap. Want de kapper hoort toch echt wel in de winkelstraat, wat denk jij?

*Het onderzoek is uitgevoerd door Panteia in opdracht van de sociale partners in de kappersbranche (ANKO, FNV Mooi en CNV Vakmensen). Het onderzoek is mede gefinancierd uit middelen van het Centrum voor Ambachtseconomie. De rapportage over het onderzoek onder werkgevers bouwt deels voort op het Branchestructuuronderzoek 2012/13.