Home Krijgen kappers compensatie? #NOWnietdus
Hair update

Krijgen kappers compensatie? #NOWnietdus

Marc Woldberg van Whair Kappers is met een groepje bezorgde ondernemers naar Den Haag gegaan om de problemen die in de branche spelen aan te kaarten. Wij delen hier zijn verslag.

Marc: "Samen met een aantal collega’s hebben wij de politieke partijen benaderd om met ons in gesprek te gaan. BVNL was de enige partij die tijd voor ons wilde maken. Het was een verhelderend gesprek met Wybren van Haga. De politiek heeft het belang van de ondernemer niet meer op de 1e plaats staan en vinden de huidige compensatie ruim voldoende!

Er wordt niet geluisterd naar redelijke argumenten of antwoorden gegeven op vragen over de achtergrond van de huidige werkwijze. Verandering teweegbrengen in de huidige visie van de overheid is enorm lastig maar alle beetjes helpen. We moeten echt meer lawaai gaan maken. En nog belangrijker: wij moeten dit met elkaar gaan doen."

Als ludieke actie hebben een bedrukt hemd overhandigd, als gebaar voor het gevoel dat kappers nu hebben: zij voelen zich in hun hemd staan.

Maar aanleiding van dit bezoek zullen de volgende kamervragen worden ingediend:

1. Waarom is er geen 100% compensatie terwijl er wel 100% beroepsverbod is.
2. Compensatieperiode gelijk aan lockdown periode en niet per kwartaal of over periodes die we niet gesloten waren. Wij kunnen de omzet niet meer inhalen.
3. De naverrekening van NOW verdient meer aandacht. De kaders zijn te beperkt. Denk aan einde dienstverband door overlijden, medewerker die zelf besluit te stoppen of met pensioen gaan. Daar moet je geen “boete” voor krijgen.
4. Gezien het aantal geringe besmettingen in de kappersbranche kan de branche per direct open.