Wordt de kapper duurder?

BTW-verhoging

Na maanden en maanden overleg, is er eindelijk een nieuwe regering. Vaak kijken mensen bij zo’n akkoord meteen wat het voor hún eigen portemonnee betekent. Nu blijkt dat het lage BTW tarief omhoog gaat van 6 naar 9% en daardoor ook o.a. de kapper duurder wordt, treft dat bijna iedereen. Want alleen mensen zonder haar en een paar die er zelf de schaar maar in zetten, gaan niet naar de kapper. De meesten wel!

Nu is het voor kappers extra zuur omdat de meesten dit niet zullen doorbereken naar hun klanten. Veel kappers hebben al moeite om een dure behandeling of product aan hun klanten te verkopen, laat staan een prijsverhoging dat helemaal buiten hen omgaat. En als je bedenkt dat pas een artikel in de Telegraaf stond dat 1 op de 5 kappers onderbetaald is, dan gaat dit er extra inhakken!

De ongeveer 25.000 kappers in Nederland krijgen gemiddeld zo’n 20 procent minder betaald dan in de cao is afgesproken. In sommige gevallen zouden kappers zelfs niet eens het minimumloon krijgen. ,,Wij vinden dit schokkend, temeer daar onze achterban toch al geen enorme salarissen verdient”, zegt voorzitter Marga Patijn van FNV MOOI. De bond wil in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid en werkgeversorganisatie ANKO om over het probleem te praten. Verder start de belangenbehartiger een actie om kappers bewuster te maken van de onderbetaling.Artikel Telegraaf 8-10-17

De ANKO geeft alleen aan dat ze dit plan gaan onderzoeken en zegt dit erover op hun website:

De ANKO gaat nu onderzoeken wat dit gaat betekenen voor de kappersbranche, binnen het volledige pakket aan maatregelen die in het Regeerakkoord zijn opgenomen. Dit onderzoek doen we samen met o.a. MKB-Nederland, want ook heel veel andere branches zullen gevolgen ondervinden van deze veranderingen. Hoewel we niet blij zijn met dit voornemen, zijn we wel tevreden over het feit dat kappersdiensten in het lage btw-tarief blijven. Twee jaar geleden was er immers nog sprake van een verhoging naar 21%. Nu wordt de bijzondere positie van ons arbeidsintensieve ambacht wederom erkend en onderstreept.ANKO

Wat vinden jullie van dit voornemen en zouden jullie die 3% meer betalen een probleem vinden? Want het kan toch niet zo zijn dat kappers dit zelf maar moeten opvangen, nadat ze tijdens de recessie al zulke harde klappen hebben gehad!

Ook is er een petitie op gang gekomen, die je hier kunt ondertekenen om op deze manier je kapper te helpen:

Comments

comments