Home Nieuwe inzichten na corona
BEWUSTWORDING

Nieuwe inzichten na corona

De tijd van de lockdown heb ik gebruikt om me in verschillende onderwerpen te verdiepen. Ik vond het ook wel een hele bijzondere tijd en kwam eindelijk aan dingen toe, waar ik voorheen nooit tijd voor had. Daardoor is het ondanks de salonsluiting ook wel een mooie tijd geweest met nieuwe inzichten en verdiepingen.

Fysiek contact

Allereerst heb ik me nu meer dan ooit gerealiseerd hoe belangrijk fysiek contact is voor mensen en ik denk dat daar ook een essentie ligt van de kapper. Mensen riepen wel hoezeer ze hun kapper misten en hoe ze genoeg hadden van die ‘coronacoupes’, maar uiteindelijk kun je te lang haar ook zelf afknippen (zij het niet zo mooi als een kapper het doet), als het haar echt in de weg zit. Maar het contact met je kapper, de aanraking op je hoofd, dat is iets heel anders. Kappers zouden zich veel meer bewust kunnen zijn welke belangrijke rol ze innemen in de samenleving.

Fysiek contact is heel belangrijk voor mensen, daar ligt ook de essentie van de kapper

Voordeel van intuïtie

De meeste kappers zijn heel gevoelige, sensitieve mensen en daar kunnen ze in deze tijd hun voordeel mee doen. Ik geloof dat de wetenschap en spiritualiteit steeds dichter bij elkaar komen. In deze tijd van fake nieuws, is het een voordeel als je een sterke intuïtie hebt. Want als je alleen maar iets rationeel kunt bekijken, dan ben je veel bevattelijker voor valse nieuwsuitingen, terwijl je gevoel je vaak waarschuwt dat iets niet helemaal klopt, ook al kun je je vinger er niet precies opleggen. Ik kan iedereen dan ook alleen maar aanraden – ook niet-kappers – om bij belangrijke beslissingen en het beoordelen van zgn. ‘feiten’ om hun intuïtie te volgen. Mensen die alleen maar vertrouwen op wat ze hebben geleerd, zijn steeds meer in het nadeel in deze veranderende wereld.

Mensen die alleen vertrouwen op wat ze hebben geleerd, zijn steeds meer in het nadeel in deze nieuwe wereld

Wij kappers kunnen veel meer bijdragen aan deze wereld, dan velen zelf in de gaten hebben. Daar ga ik de volgende keer dieper op in.

Foto (van de lievelingsstoel van Daan): Ruben de Wilde