Home Het gaat weer beter met de kappers- & schoonheidsbranche!
SPECIALS & UPDATES

Het gaat weer beter met de kappers- & schoonheidsbranche!

Wow, dit is goed nieuws en daar zullen kappers heel blij mee zijn: CBS meldt dat de omzet van kappers en schoonheidsspecialisten in 2015 met 4,2 % is gestegen tot ruim 2,1 miljard euro! Dat is de grootste toename sinds 2007. Daarnaast is voor het eerst in acht jaar de omzet gestegen. Het niveau van deze omzet ligt echter nog wel 13 % onder dat van 2007.

We gingen vaker naar de kapper of schoonheidsspecialist

In 2014 werd het 1e herstel al zichtbaar. Toen viel het bedrijfsresultaat van de kappers- en schoonheidsverzorgingsbranche 8 % hoger uit dan in 2013.

Screen Shot 2016-03-29 at 10.53.01

Naast de omzettoename is voor het eerst in acht jaar ook het volume weer gestegen, met 2,2 %. Consumenten gingen vaker naar de kapper of schoonheidsspecialist en kozen voor duurdere behandelingen.

Aantal-bedrijven-kappers-en-schoonheidsverzorging-begin-van-het-jaar-16-03-25

Meer kleine salons

Kappers en schoonheidsspecialisten zagen in 2014 hun bedrijfsresultaat tot 641 miljoen euro stijgen. Dat is 47 miljoen meer dan in 2013. Tussen 2010 en 2013 lag het bedrijfsresultaat rond de 600 miljoen euro.

Het hogere bedrijfsresultaat in 2014 is deels te verklaren door de aangroei van het aantal bedrijven met één werkzame persoon. Waren er begin 2010 35 duizend eenmanszaken, eind 2014 waren het er ruim 44 duizend. Eigenaren van deze kleine bedrijven staan vaak zelf niet op de loonlijst maar halen hun inkomen uit de winst die het bedrijf maakt. Het totaal aantal bedrijven in de branche is in dezelfde periode toegenomen van bijna 42.000 naar bijna 52.000.

Minder werknemers; meestal vrouwen

Vanaf 2011 is de stijging van het aantal kleine bedrijven ook terug te zien in het aantal werknemers. Sinds dat jaar is het percentage personen, dat in loondienst werkt in deze branche, afgenomen. Het percentage zakte van 47 % naar ruim 41 % in 2014.
In 2015 werkten ruim 78.000 mensen als kapper of schoonheidsspecialist in Nederland. Zij werkten ruim drie op de tien keer voltijd. Het merendeel van de kappers en schoonheidsspecialisten is vrouw. Slechts één op de tien is man.

Bron: www.cbs.nl